Báo cáo eBay: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q3

eBay báo cáo lợi nhuận quý ba thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu giảm so với dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.85 với doanh thu $2.61B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự đoán EPS là $0.86 với mức doanh thu là $2.69B. .

Cổ phiếu eBay đạt được 4.11% và được giao dịch ở mức $55.41 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Vào 21/10/, Verizon báo cáo EPS quý ba là $1.25 cùng với doanh thu $31.5B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.22 với mức doanh thu dự kiến là $31.59B.

Lợi nhuận của Netflix thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 20/10/, với EPS quý ba là $1.74 cùng với doanh thu đạt được là $6.44B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $2.13 cùng với doanh thu là $6.39B

Translate »