An toàn tiền gửi

Tiền ký quỹ của khách hàng của chúng tôi được tách riêng biệt với tiền quỹ của công ty, được để ở những tài khoản ngân hàng khác nhau. Điều này được tuân thủ theo quy định của ngành và bảo đảm rằng tiền quỹ của khách hàng được bảo vệ.

Hdingfx tuân thủ nghiêm khắc những hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền,bao gồm Chính sách chống rửa tiền để bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu nộp hoặc rút tiền từ phía đối tác thứ ba. Vui lòng tham khảo phần Tuyên bố công khai để tìm hiểu thêm.

Thông tin
nộp tiền
Cách nộp tiền Những tiền tệ
được chấp nhận
Tài khoản tối thiểu / tối đa Thời gian
tiến hành
Thanh toán bằng ví USDT                                                                                   Theo
Quy trình
thời gian
của
Blockchain
ĐỊA CHỈ VÍ USDT: 0xdf634b071be7436e6a0bc8551dd3e1fcac205a8c

* Bất kỳ khoản tiền gửi nào sau giờ làm việc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

Tổng quan rút tiền

Thông tin
rút tiền
Cách
rút tiền
Những tiền tệ
được chấp nhận
Tài khoản tối thiểu / tối đa Thời gian
tiến hành
Phí
Ví USDT
ĐỊA CHỈ VÍ USDT: 0xdf634b071be7436e6a0bc8551dd3e1fcac205a8c 5$

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Translate »