DIG, TMS, TCO, FRT, S4A, TVC, NST, DNC, KDM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng hợp thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HSX/HNX

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): DIG công bố đã bán toàn bộ 8.255.430 cổ phiếu quỹ. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2020 với giá bình quân 21.700 đồng/cổ phiếu. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Công ty Cổ phần Transimex (TMS): Casco Investments Limited đăng ký bán toàn bộ 17.231.766 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 24,34%. Giao dịch thực hiện từ ngày 9/12/2020 đến 8/1/2021nhằm mục đích cơ cấu khoản đầu tư.

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là vợ ông Phan Thanh Bình-Tổng giám đốc kiêm TV. HĐQT đã mua 150.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận ngày 3/12/2020.

Bà Nguyễn Thị Nhung là cổ đông lớn của công ty đã bán 150.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 979.150 cổ phiếu còn 829.150 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,96% và không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT): Nhóm nhà đầu tư ngoại DC Development, KB Vietnam Focus Balance…đã bán hơn 700.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 8.709.974 đơn vị tương đương tỷ lệ 11,0278% còn 8.063.934 đơn vị tương đương tỷ lệ 10,2099%. Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu thực hiện ngày 2/12/2020.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A): Ông Nguyễn Sinh là chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.856.992 cổ phiếu lên 1.956.992 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,64%. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 9/12/2020 đến 6/1/2021.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng – đã mua 500.000 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch từ 15.604.073 CP (tỷ lệ 35,58%) lên 16.104.073 CP (tỷ lệ 36,72%). Giao dịch thực hiện từ 18/11-27/11/2020.

CTCP Ngân Sơn (NST): AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã bán 159.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 728.900 CP (tỷ lệ 6,51%) còn 569.900 CP (tỷ lệ 5,09%). Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/11/2020.

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC): Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 105.000 CP nâng lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.172.535 CP (tỷ lệ 22,82%) lên tương ứng. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 7/12 đến 25/12/2020.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (KDM): Ông Bùi Duy Anh – Thành viên BKS – đăng ký bán toàn bộ 313.900 CP đang nắm giữ bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 7/12 đến 31/12/2020.

Ông Nhữ Văn Thành là cổ đông lớn của KDM cũng vừa bán toàn bộ 360.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,07% và không còn là cổ đông lớn từ ngày 1/12/2020.

Translate »