Quy trình tải và duyệt tài liệu cá nhân của Hdingfx

Đây là một phần trong quy trình đăng quý trực tuyến của chúng tôi, bạn được yêu cầu cung cấp Tài liệu Chứng minh Nhân thân và Bằng chứng Cư trúBằng chứng Nhận dạng và Bằng chứng Cư trú của bạn được yêu cầu:

 • Là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực
 • Hiển thị đầy đủ 4 cạnh của tài liệu
 • Bản sao phải là phiên bản màu
BẰNG CHỨNG NHẬN DẠNG

    *Phải hoàn toàn dễ đọc

    *Ảnh chân dung hiển thị trên tài liệu phải rõ ràng và dễ nhận dạng

  • Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Cũ (mặt trước và sau)
  • Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Mới (mặt trước và sau)
  • Bằng lái xe – Phiên bản Cũ (mặt trước)
  • Bằng lái xe – Phiên bản Mới (mặt trước)
  • Hộ chiếu

Ví dụ:

Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Cũ (mặt trước và sau)

 

Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Mới (mặt trước và sau)

 

Bằng lái xe – Phiên bản Cũ (mặt trước)

 

Bằng lái xe – Phiên bản Mới (mặt trước)

 

Hộ chiếu

 

BẰNG CHỨNG CƯ TRÚ

    *Phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng (áp dụng cho Chứng minh Nhân dân và Bằng Lái xe) hoặc được cấp trong vòng 6 tháng gần nhất (đối vói những tài liệu được chấp nhận khác)

    *Tên hiển thị trên tài liệu phải trùng khớp với tên đăng ký tài khoản của bạn

    *Địa chỉ cư trú phải giống với địa chỉ đã dùng để đăng ký tài khoản

  • Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Cũ (mặt trước và sau)
  • Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Mới (mặt trước và sau)
  • Bằng lái xe – Phiên bản Cũ (mặt trước)
  • Bằng lái xe – Phiên bản Mới (mặt trước)
  • Hóa đơn tiền Nước
  • Hóa đơn Điện
  • Hóa đơn Internet
  • Xác nhận Số dư Tài khoản
  • Sao kê Ngân hàng

Ví dụ:

Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Cũ (mặt trước và sau)

 

Chứng minh Nhân dân – Phiên bản Mới (mặt trước và sau)

 

Bằng lái xe – Phiên bản Cũ (mặt trước)

 

Bằng lái xe – Phiên bản Mới (mặt trước)

 

Hóa đơn tiền Nước

 

Hóa đơn Điện

 

Hóa đơn Internet

 

Xác nhận Số dư Tài khoản

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Translate »