Tổng Quan Các Loại Tài Khoản

STP ECN
Ký quỹ tối thiểu (USD) Trên 100 Trên 500
Đòn bẩy Lên đến 1 : 500* Lên đến 1 : 500*
Cố định/thả nổi Thả nổi Thả nổi
Khối lượng tối thiểu 0.01 0.01
Gia tăng khối lượng 0.01 0.01
Khối lượng giao dịch tối đa 50 50
Cảnh báo xử lý 80% 80%
Xử lý 50% 50%
Hoa hồng Không 7USD/lot cho mỗi lệnh chốt
Phần mềm giao dịch
MT4 cho điện thoại
MT4 trên web
MT4 cho máy tính
Dịch vụ giao dịch
Hỗ trợ EA
Cẩm nang giao dịch
Tin tức và nghiên cứu miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật 24/5
Hỗ trợ quản lý tài khoản 24/5 Không
Loại tài khoản
Cá nhân
Đồng sở hữu
Doanh nghiệp Không $7USD/lot RT
Lưu ý:

Đòn bẩy sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản : 
* Đòn bẩy lên đến 1:500 khi số dư ký quỹ nhỏ hơn hoặc bằng 10,000 USD 
* Đòn bẩy lên tới 1:400 khi tài sản từ 10,001 USD tới 50,000 USD 
* Đòn bẩy lên tới 1:300 khi tài sản từ 50,001 USD tới 200,000 USD 
* Đòn bẩy lên tới 1:200 khi tài sản từ 200,001 USD tới 500,000 USD 
* Đòn bẩy lên tới 1:100 khi tài sản lớn hơn 500,000 USD 
^Chênh lệnh mua bán có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Translate »